Công nghiệp - MAI-ARCHI

1
NHÀ MÁY IN CHẤT LƯỢNG CAO

Lô 26,28-KCN Tân Tạo-P. Tân Tạo A-Q. Bình Tân-TP. Hồ Chí Minh

1
NHÀ MÁY SX DÂY ĐỒNG - DÂY ĐIỆN TỪ

Khu Công Nghiệp Long Thành-Tỉnh Đồng Nai