HỘI TRƯỜNG CHƠN THÀNH - MAI-ARCHI

1
1
1
1
1

 

 

Chủ đầu tư: 

     Ban Quản lý Dự án huyện Chơn Thành-Tỉnh Bình Phước

 

Vị trí: 

     Thị Trấn Chơn Thành-H. Chơn Thành-Tỉnh Bình Phước

 

Quy mô:

     Diện tích đất: 7.345 m²

     Tổng diện tích sàn: 1.242 m²

     Tầng cao: 02 tầng

 

     Hội trường Chơn Thành là nơi diễn ra các cuộc họp quan trọng; nơi trình diễn các hoạt động nghệ thuật, văn hóa; nơi gặp gỡ giữa các lãnh đạo trong tỉnh, huyện và cũng là nơi lãnh đạo tiếp xúc trực tiếp với dân.