KHU NHÀ MÁY VEDAN VIỆT NAM - MAI-ARCHI

1
1
1
1
1
1

 

 

Chủ Đầu Tư:

     Công ty Cổ phần Hữu hạn Vedan Việt Nam

 

Vị trí:

     Xã Phước Thái – Huyện Long Thành – Tỉnh Đồng Nai

 

Quy mô:

     Diện tích đất: 120 ha

   

Ghi chú:

     Quy hoạch khu nhà máy Vedan Việt Nam hướng đến hình thành một khu phức hợp vừa sản xuất hàng hóa vừa phát triển dịch vụ cảng biển. Là một bộ phận cấu thành quan trọng, hiện đại của quy hoạch phát triển huyện Long Thành, không những kết nối thuận tiện với mạng lưới giao thông đường bộ và đường thủy mà còn là khu nhà máy tiêu biểu, tiên tiến về quản lý xây dựng trở thành động lực phát triển cho địa phương.

       Đáp ứng được nhu cầu phát triển sản xuất của tỉnh, thu hút đầu tư trong và ngoài nước, tăng hiệu quả sử dụng đất, hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật phù hợp với xu hướng phát triển quốc tế về khoa học kỹ thuật.