KHU TT HÀNH CHÍNH – VĂN HÓA – GIÁO DỤC TDTT - MAI-ARCHI

1
1

 

 

Chủ Đầu Tư:

Cty Cổ phần Đầu tư Nhơn trạch

 

Vị Trí:

     Xã Phú Thạnh-H. Nhơn Trạch-Tỉnh Đồng Nai

 

Quy mô:

     Diện tích đất: 48,18 ha

     Tổng dân số: khoảng 3.500 người

 

Ghi chú:

     Năm thiết kế: 2013

 

     Quy hoạch Khu trung tâm hành chính – văn hoá – giáo dục – TDTT nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của người dân.

 

     Từ việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu đất từ chức năng sử dụng đất cây xanh đô thị - công viên TDTT thành đất ở làng đô thị hoá; trong đó chủ yếu là đầu tư xây dựng Khu trung tâm hành chính – văn hoá – giáo dục – TDTT kết hợp xây dựng Chợ và khu phố chợ tại xã Phú Thạnh sẽ bổ sung thêm các công trình công cộng trong hệ thống Công trình công cộng - hành chính - dịch vụ đô thị của Huyện.