TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU CƠ SỞ II MỞ RỘNG - MAI-ARCHI

1
1
1
1
1

 

 

Chủ đầu tư:

     Sở Xây dựng Tỉnh Bạc Liêu

 

Vị trí:

     Đường Trần Huỳnh-Tp. Bạc Liêu-Tỉnh Bạc Liêu

 

Quy mô:

     Diện tích đất: 11.800,86 m²

     Tổng diện tích sàn: 18.283 m²

     Tầng cao: 09 tầng

 

Ghi chú:

     Năm thiết kế: 2012

 

     Trường đại học Bạc Liêu cơ sở II mở rộng khi hoàn thành sẽ giải quyết được nơi học tập và nghiên cứu cho khoảng 3.600 sinh viên

     Công trình hoàn thành đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật hiện đại đáp ứng nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh nhà và vùng đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt mở ra một số ngành đào tạo mới xứng tầm cấp vùng (hợp tác quốc tế trong công tác đào tạo).