GIÚP ĐỠ NHỮNG GIA ĐÌNH KHÓ KHĂN DO DỊCH COVID Ở HUYỆN NHÀ BÈ - MAI-ARCHI

1
1
1

             Giữa khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid, những tấm lòng “nhường cơm sẽ áo” với bà con nghèo đang lan toả mạnh mẻ trong cộng đồng, thể hiện tinh thần tương thân tương ái của người Việt Nam. Đi cùng với tinh thần đó, Công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng MAI-ARCHI đã phối hợp đồng hành cùng Uỷ Ban Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam thị trấn Nhà Bè và Chi Đoàn cơ sở Coopmart Nguyễn Bình tổ chức chương trình giúp đỡ người nghèo.