GS.TS.KTS. HOÀNG ĐẠO KÍNH - MAI-ARCHI

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

 Cố vấn dự án

 

Giáo sư, Tiến sĩ, Kiến trúc sư Hoàng Đạo Kính đã tốt nghiệp Đại học Kiến trúc Matxcơva (Nga) năm 1967. Hiện Ông là ủy viên Hội đồng di sản văn hóa quốc gia, Phó Chủ tịch Hội kiến trúc sư Việt Nam, Chủ tịch hội đồng kiến trúc, 20 năm làm Giám đốc Trung tâm thiết kế và tu bổ di tích trung ương (nay là Viện Bảo tồn di tích), trực tiếp chủ trì, tham gia thực hiện hàng chục dự án trùng tu và tôn tạo di tích ở Hà Nội, Hội An, Huế, Mỹ Sơn… 

Công ty MAI-ARCHI đã vinh dự được GS.TS.KTS.Hoàng Đạo Kính đồng ý làm Cố vấn dự án, nhờ có được sự chia sẻ kinh nghiệm cũng như sự truyền đạt về tư duy trong kiến trúc, hầu hết tất cả các dự án của MAI-ARCHI đều đạt đến các giá trị sử dụng và nhân văn rất cao, hướng đến mục tiêu của "Kiến trúc bền vững".