KTS. DIÊU CÔNG TUẤN - MAI-ARCHI

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Cố vấn dự án

    

      Với cương vị là Cố vấn cho Công ty MAI-ARCHI, Kiến trúc sư Diêu Công Tuấn đã hướng dẫn và truyền đạt một kho báu kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn quý báu trong suốt gần 50 năm làm nghề kiến trúc.

      Chúng tôi - Công ty MAI-ARCHI tiếp nhận từ KTS. Diêu Công Tuấn không chỉ là kiến trức, kinh nghiệm mà còn là tinh thần nhiệt huyết, trách nhiệm cao trong công việc. Các dự án mà Ông làm cố vấn luôn mang chất riêng mạnh mẽ, theo xu hướng kiến trúc thế giới qua từng thời kỳ và mang nhiều màu sắc mới mẻ, để cuối cùng cho ra những sản phẩm kiến trúc tối ưu nhất, vượt trội hẳn so với các dự án cùng thể loại trong khu vực.