KTS. LÊ VĂN NGÀ - MAI-ARCHI

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Phó Giám đốc Kỹ thuật

  

     Là lãnh đạo nhiệt tình, có trách nhiệm với Công ty và cả trong việc chủ trì các dự án. Anh là kiến trúc sư năng động và tài năng; tầm hiểu biết, kiến thức sâu rộng và kinh nghiệm thực tiễn dày dặn, KTS. Lê Văn Ngà là nhân sự chủ chốt hoạch định những công việc thiết kế phương án, quản lý nhân sự, quản lý kỹ thuật dự án mang tính chiến lược và tầm nhìn lâu dài cho Công ty.

     Các dự án lớn mà KTS. Lê Văn Ngà chủ trì đã được triển khai thi công và đạt được những giải thưởng trong khu vực và tầm quốc gia. Anh luôn giữ tinh thần trách nhiệm cao và nghiêm khắc trong thiết kế để tối ưu hóa giữa phương án ý tưởng, triển khai chi tiết bản vẽ và quy chuẩn thiết kế hiện hành. KTS. Lê Văn Ngà là người tiên phong trong việc đặt niềm tin của Chủ đầu tư khi hợp tác với Công ty MAI-ARCHI.