KTV. NGUYỄN HOÀI THANH - MAI-ARCHI

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Kỹ thuật viên triển khai

 

     Gia nhập vào Công ty Mai-Archi năm 2009, KTV. Nguyễn Hoài Thanh đã tham gia làm việc với nhiều dự án có quy mô lớn. Anh tham gia hổ trợ kiến trúc sư chủ trì trong các giai đoạn thiết kế phương án, thiết kế cơ sở.

     Anh có vai trò quan trọng trong giai đoạn khai triển chi tiết kỹ thuật phục vụ cho việc thi công xây dựng công trình.