Nhân Sự - MAI-ARCHI

1
THS.KTS NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI

Giám Đốc - Chủ Nhiệm Đồ Án

1
ThS.KTS. NGUYỄN THẾ HÙNG

Phó Giám Đốc Điều Hành

1
KTS. LÊ VĂN NGÀ

Phó Giám Đốc Kỹ Thuật

1
NGUYỄN THỊ VÂN ANH

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

1
KS. NGUYỄN TRỌNG KHÔI

Trưởng Phòng Kết Cấu

1
KTS. THÁI VĨNH AN

Kiến Trúc Sư Chủ Trì

1
THS.KTS LÂM NGỌC MAI

Kiến Trúc Sư Chủ Trì

1
KTS. NGÔ TRỌNG HIẾU

Quản Lý Dự Án

1
KTS. NGUYỄN THÀNH CHINH

Trưởng Phòng Quy Hoạch

1
KTS. LƯƠNG HOÀNG NGHĨA

Phó Trưởng Phòng Kiến Trúc

1
KTS. NGUYỄN ĐỨC LỘC

Kiến Trúc Sư Công Trình

1
KTS. NGUYỄN THỊ BÍCH HẬN

Kiến Trúc Sư Quy Hoạch

1
KTS. Đặng Hải Bằng

Kiến trúc sư quy hoạch

1
KS. LÊ HOÀNG SƠN HẢI

Kỹ Sư Kết Cấu

1
KS. NGUYỄN TÚ LINH

Kỹ Sư Dự Toán

1
KS. Nguyễn Thanh Tâm

Kỹ sư hạ tầng

1
KTV. TRẦN THỊ BÍCH NGỌC

Kỹ Thuật Viên Triển Khai

1
KTV. NGUYỄN HOÀI THANH

Kỹ Thuật Viên Triển Khai

1
KTV. NGUYỄN MINH TÙNG

Kỹ Thuật Viên Triển Khai

1
KTV. TRẦN THIỆN TÙNG

Kỹ Thuật Viên Triển Khai

1
KTV. BÙI THANH TOÀN

Kỹ Thuật Viên Triển Khai

1
KTV. TRẦN ANH KHOA

Kỹ Thuật Viên Triển Khai

1
KTV. DƯƠNG MỸ YẾN

Kỹ Thuật Viên Triển Khai & Thư Ký Phòng Quy Hoạch

1
KTV. HUỲNH NGỌC BẠCH

Kỹ Thuật Viên Triển Khai & Thư Ký Phòng Kiến Trúc