Nhân Sự - MAI-ARCHI

1
THS.KTS NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI

Giám Đốc - Chủ Nhiệm Đồ Án

1
KTS. DIÊU CÔNG TUẤN

Cố Vấn Dự Án

1
KTS. NGÔ TRỌNG HIẾU

Quản Lý Dự Án

1
ThS.KTS. NGUYỄN THẾ HÙNG

Phó Giám Đốc Điều Hành

1
KTS. LÊ VĂN NGÀ

Phó Giám Đốc Kỹ Thuật

1
KS. CAO CHÁNH TRUNG

Giám Đốc Trung Tâm Thẩm Tra

1
KTS. THÁI VĨNH AN

Trưởng Phòng Thiết Kế Kiến Trúc

1
KS. NGUYỄN TRỌNG KHÔI

Trưởng Phòng Kết Cấu

1
THS.KTS LÂM NGỌC MAI

Kiến Trúc Sư Chủ Trì

1
THS.KTS. HUỲNH TƯƠNG THÂN

Kiến Trúc Sư Chủ Trì

1
KTS. PHẠM CÔNG THẠCH

Kiến Trúc Sư Công Trình

1
KTS. LƯƠNG HOÀNG NGHĨA

Kiến Trúc Sư Công trình

1
KTS. TRẦN VẠN PHƯỚC

Kiến Trúc Sư Quy Hoạch

1
KTS. NGUYỄN THÀNH CHINH

Kiến Trúc Sư Quy Hoạch

1
KTS. MAI ĐỖ CAO TÂM

Kiến Trúc Sư Công Trình

1
KTS. NGUYỄN ĐỨC LỘC

Kiến Trúc Sư Công Trình

1
KTS. HỒ THỊ ÁNH LINH

Kiến Trúc Sư Quy Hoạch

1
KTS. NGUYỄN THỊ BÍCH HẬN

Kiến Trúc Sư Quy Hoạch

1
KTS. TRẦN NGUYỄN XUÂN THỊNH

Kiến Trúc Sư Công Trình

1
KS. PHẠM MINH THUẬN

Kỹ Sư Kết Cấu

1
KS. LÊ HOÀNG SƠN HẢI

Kỹ Sư Kết Cấu

1
KS. LÊ CAO CƯỜNG

Kỹ Sư Kết Cấu

1
KTV. NGUYỄN MINH TÙNG

Kỹ Thuật Viên Triển Khai

1
KTV. NGUYỄN HOÀI THANH

Kỹ Thuật Viên Triển Khai

1
KTV. DƯƠNG MỸ YẾN

Kỹ Thuật Viên Triển Khai

1
KTV. TRẦN THỊ BÍCH NGỌC

Kỹ Thuật Viên Triển Khai

1
KTV. PHẠM QUỲNH NGÂN

Kỹ Thuật Viên Triển Khai

1
KTV. HUỲNH NGỌC BẠCH

Kỹ Thuật Viên Triển Khai

1
KTV. BÙI THANH TOÀN

Kỹ Thuật Viên Triển Khai

1
TKDA. TRẦN THỊ DƯƠNG HẢI

Thư Ký Dự Án Kiến Trúc

1
TLGĐ. LÊ NGỌC BÍCH HIỀN

Trợ Lý Giám Đốc