Nhân Sự - MAI-ARCHI

1
THS.KTS NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI

Giám Đốc - Chủ Nhiệm Đồ Án

1
ThS.KTS. NGUYỄN THẾ HÙNG

Phó Giám Đốc Điều Hành

1
KTS. LÊ VĂN NGÀ

Phó Giám Đốc Kỹ Thuật

1
NGUYỄN THỊ VÂN ANH

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

1
KS. NGUYỄN TRỌNG KHÔI

Trưởng Phòng Kết Cấu

1
KTS. THÁI VĨNH AN

Kiến Trúc Sư Chủ Trì

1
THS.KTS LÂM NGỌC MAI

Kiến Trúc Sư Chủ Trì

1
KTS. NGUYỄN THÀNH CHINH

Trưởng Phòng Quy Hoạch

1
KTS. NGUYỄN ĐỨC LỘC

Kiến Trúc Sư Công Trình

1
KTS. NGUYỄN THỊ BÍCH HẬN

Kiến Trúc Sư Quy Hoạch

1
KS. LÊ HOÀNG SƠN HẢI

Kỹ Sư Kết Cấu

1
KS. NGUYỄN TÚ LINH

Kỹ Sư Dự Toán

1
KS. NGUYỄN TẤN ANH

Kỹ sư hạ tầng

1
KTV. TRẦN THỊ BÍCH NGỌC

Kỹ Thuật Viên Triển Khai

1
KTV. TRẦN THIỆN TÙNG

Kỹ Thuật Viên Triển Khai

1
KTV. BÙI THANH TOÀN

Kỹ Thuật Viên Triển Khai

1
KTV. TRẦN ANH KHOA

Kỹ Thuật Viên Triển Khai

1
KTV. DƯƠNG MỸ YẾN

Kỹ Thuật Viên Triển Khai & Thư Ký Phòng Quy Hoạch

1
KTV. HUỲNH NGỌC BẠCH

Kỹ Thuật Viên Triển Khai & Thư Ký Phòng Kiến Trúc

1
TLGĐ. TRẦN THANH NHÀN

Trợ Lý Giám Đốc

1
LT. LÊ THỊ NGỌC DUNG

Lễ Tân- Văn Thư

1
IT. NGUYỄN ẤT QUÝ

Nhân Viên IT & In Ấn

1
TX. Huỳnh Công Tâm

Nhân viên lái xe

1
TX. Nguyễn Thanh Sơn

Nhân viên lái xe

1
TV. Lâm Mai Thảo

Nhân sự tạp vụ