Nhân Sự - MAI-ARCHI

1
THS.KTS NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI

Giám Đốc - Chủ Nhiệm Đồ Án

1
ThS.KTS. NGUYỄN THẾ HÙNG

Phó Giám Đốc Điều Hành

1
KTS. LÊ VĂN NGÀ

Phó Giám Đốc Kỹ Thuật

1
KS. CAO CHÁNH TRUNG

Giám Đốc Trung Tâm Thẩm Tra

1
NGUYỄN THỊ VÂN ANH

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

1
KS. NGUYỄN TRỌNG KHÔI

Trưởng Phòng Kết Cấu

1
KTS. THÁI VĨNH AN

Kiến Trúc Sư Chủ Trì

1
THS.KTS LÂM NGỌC MAI

Kiến Trúc Sư Chủ Trì

1
KTS. LƯƠNG HOÀNG NGHĨA

Phó Trưởng Phòng Kiến Trúc

1
KTS. NGUYỄN THÀNH CHINH

Phó Trưởng Phòng Quy Hoạch

1
KTS. NGUYỄN ĐỨC LỘC

Kiến Trúc Sư Công Trình

1
KTS. LÊ TRỌNG HOÀNG MINH

Kiến Trúc Sư Công Trình

1
KTS. PHẠM LÂM TRÚC DIỆP

Kiến Trúc Sư Công Trình

1
KTS. NGUYỄN THỊ BÍCH HẬN

Kiến Trúc Sư Quy Hoạch

1
KTS. MAI THỊ NGỌC LIỄU

Kiến Trúc Sư Quy Hoạch

1
KTS. NGUYỄN HỮU TÀI

Kiến Trúc Sư Quy Hoạch

1
KS. LÊ HOÀNG SƠN HẢI

Kỹ Sư Kết Cấu

1
KS. PHẠM MINH THUẬN

Kỹ Sư Kết Cấu

1
KS. HUỲNH HOA TƯỜNG VI

Kỹ Sư Kết Cấu

1
KS. NGUYỄN TÚ LINH

Ký Sư Dự Toán

1
KTV. TRẦN THỊ BÍCH NGỌC

Kỹ Thuật Viên Triển Khai

1
KTV. NGUYỄN HOÀI THANH

Kỹ Thuật Viên Triển Khai

1
KTV. PHẠM QUỲNH NGÂN

Kỹ Thuật Viên Triển Khai

1
KTV. NGUYỄN MINH TÙNG

Kỹ Thuật Viên Triển Khai

1
KTV. TRẦN THIỆN TÙNG

Ký Thuật Viên Triển Khai

1
KTV. BÙI THANH TOÀN

Kỹ Thuật Viên Triển Khai

1
KTV. TRẦN ANH KHOA

Kỹ Thuật Viên Triển Khai

1
KTV. DƯƠNG MỸ YẾN

Kỹ Thuật Viên Triển Khai

1
KTV. HUỲNH NGỌC BẠCH

Kỹ Thuật Viên Triển Khai

1
TLGĐ. LÊ NGỌC BÍCH HIỀN

Trợ Lý Giám Đốc

1
ĐẶNG NGỌC THÙY TRANG

Nhân Viên Pháp Chế

1
NGUYỄN ẤT QUÝ

Nhân Viên IT

1
KTS. NGÔ TRỌNG HIẾU

Quản Lý Dự Án