THS.KTS. HUỲNH TƯƠNG THÂN - MAI-ARCHI

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Kiến trúc sư Chủ trì

  

     Hơn 30 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực thiết kế quy hoạch - kiến trúc và quản lý dự án, Ths.KTS. Huỳnh Tương Thân hiện đang giữ vai trò quan trọng trong Công ty về việc lên kế hoạch tiến độ dự án, kiểm tra tổng thể hồ sơ thiết kế thi công và đề xuất ý tưởng thiết kế cho các dự án.

      Nắm bắt được xu hướng kiến trúc trên thế giới và hiểu rõ nhu cầu thiết yếu của xã hội, Ths.KTS. Huỳnh Tương Thân chủ trì các dự án theo một kế hoạch và ý tưởng xuyên suốt đem lại hiệu quả dự án tối ưu cho Chủ đầu tư và giúp MAI-ARCHI khẳng định được tầm ảnh hưởng sâu rộng trong khu vực.