ThS.KTS. NGUYỄN THẾ HÙNG - MAI-ARCHI

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Phó Giám Đốc Điều Hành

 

       Sau khi gia nhập vào công ty Mai-Archi vào năm 2009, ThS.KTS. Nguyễn Thế Hùng đã tham gia làm việc với nhiều dự án có quy mô lớn, thực hiện vai trò quan trọng từ giai đoạn thiết kế ý tưởng tổng thể mặt bằng ban đầu đến hoàn thành việc khai triển chi tiết kỹ thuật phục vụ việc xây dựng công trình.

        Thiết kế Quy hoạch chi tiết các khu đô thị, khu du lịch và khu công nghiệp là thế mạnh của ThS.KTS. Nguyễn Thế Hùng, anh luôn phối hợp chặt chẽ giữa các quy chuẩn thiết kế và các giải pháp thiết kế tối ưu nhằm đưa đến cho chủ đầu tư một sản phẩm quy hoạch đẹp về cảnh quan, hợp pháp về tiêu chuẩn thiết kế cũng như hiệu quả đầu tư cao. Đây cũng là phương châm và thế mạnh của Mai-Archi trong mảng thiết kế Quy hoạch.