THS.KTS NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI - MAI-ARCHI

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Giám đốc - Chủ nhiệm đồ án

 

       Với kinh nghiệm hơn 20 năm trong nghề, cùng với lòng đam mê sáng tác kiến trúc. Với vai trò là người chủ nhiệm đồ án, THS.KTS Nguyễn Thị Tuyết Mai đã mang đến sự thành công cho tất cả các dự án Kiến trúc công trình và Quy hoạch đô thị của công ty MAI-ARCHI.

       Luôn xem sự thành công của khách hàng là thành công của chính mình, các phương án được chị nghiên cứu đều hướng đến giá trị nhân văn, giàu bản sắc và đạt hiệu quả kinh tế cao, góp phần mang đến sự thành công cho khách hàng.