ỦNG HỘ QUỸ VACCINE TP HỒ CHÍ MINH - MAI-ARCHI

1
1

         Chung tay với cả nước trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Công ty Mai-Archi đã đóng góp một phần nhỏ vào quỹ mua Vaccine do Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam vận động vào ngày 07/06/2021. Hy vọng, TP. Hồ Chí Minh và cả nước sẽ cùng đồng lòng đẩy lùi đợt dịch bệnh trong năm 2021 này trong thời gian sớm nhất.